30dni na zwrot
Darmowa dostawa od 999,00 zł
Darmowa dostawa od 999,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

 1. Księgarnia internetowa, działająca pod adresem http://www.dzieciaczek.pl, jest prowadzona przez Przedsiębiorstwo Handlowe "KOROB" Robert Kosiński, ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 Łódź, której nadano numer NIP: 728-115-87-06, numer REGON: 471620953 i zwana jest dalej "SPRZEDAWCĄ".
 2. SPRZEDAWCA udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu KLIENTA.
 3. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.dzieciaczek.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.
 4. Zamawiający w księgarni internetowej dzieciaczek.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie dzieciaczek.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

§ 1. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy

 1. Księgarnia internetowa prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę dzieciaczek.pl, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie dzieciaczek.pl i obejmuje m.in. książki, podręczniki, zabawki, artykuły szkolne, nośniki elektroniczne z muzyką i filmami.
 2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 3. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY na wybrany przez KLINETA adres e-mail. KLIENT może również otrzymać od SPRZEDAWCY zawiadomienie o wysyłce wraz z dodatkowymi danymi do odbioru zamówienia, np. kodem odbioru za pomocą e-maila lub SMSa. Celem ustalania i przekazywania KLIENTOWI tych dodatkowych danych jest zapewnienie, aby PRODUKT został wydany właściwej osobie.
 4. Klient ma do wyboru różne formy dostawy wskazane na stronie http://dzieciaczek.pl/Wysylka-cterms-pol-14.html
 5. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie: http://dzieciaczek.pl/Wysylka-cterms-pol-14.html". Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW może również nastąpić do wskazanej księgarni stacjonarnej SPRZEDAWCY lub do innych punktów odbioru wskazanych na stronie www.dzieciaczek.pl. W miejscach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym KLIENT może samodzielnie odebrać PRODUKT. W takim przypadku, KLIENT w chwili odbioru, podaje dane niezbędne do odbioru zamówienia z danego punktu. Dane te określone są na stronie http://dzieciaczek.pl/Wysylka-cterms-pol-14.html
 6. W przypadku realizacji zamówienia poprzez odbiór we wskazanej księgarni stacjonarnej SPRZEDAWCY lub w innych punktach odbioru wskazanych nastronie www.dzieciaczek.pl KLIENT powinien odebrać zakupione PRODUKTY we wskazanej w zamówieniu lokalizacji w terminie podanym na stronie http://dzieciaczek.pl/Pomoc-chelp-pol-2.html . Sprzedawca składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez KLIENTA adres e-mail w terminie 14 dni. Sprzedawca zwróci KLIENTOWI równowartość ceny PRODUKTÓW wraz z zapłaconymi kosztami przesyłki na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź na numer rachunku bankowego, którego dane KLIENT poda w korespondencji. Możliwy jest zwrot za pośrednictwem przekazu pocztowego.
 7. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLINETA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Szczegółowe dane dostępne są tutaj: http://dzieciaczek.pl/Pomoc-chelp-pol-2.html . Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie dzieciaczek.pl.
 8. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura, która jest doręczana KLIENTOWI razem z PRODUKTEM.
 9. Organizowana przez SPRZEDAWCĘ na stronie dzieciaczek.pl sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

§ 2. Modyfikacje w zamówieniu

 1. Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez KLIENTA, KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia w zakresie jaki dopuszczają funkcjonalności strony dzieciaczek.pl. Więcej informacji na temat tych funkcjonalności znajduje się tutaj http://dzieciaczek.pl/Pomoc-chelp-pol-2.html .

§ 3. Ceny

 1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie http://dzieciaczek.pl/Wysylka-cterms-pol-14.html
 2. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
 3. Ceny PRODUKTÓW podane w księgarni internetowej dzieciaczek.pl są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują w księgarniach stacjonarnych SPRZEDAWCY
 4. Ceny podane w księgarni internetowej dzieciaczek.pl nie podlegają łączeniu z promocjami i rabatami dostępnymi w księgarniach stacjonarnych SPRZEDAWCY.

§ 4. Termin realizacji zamówień

 1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do pięciu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia.
 2. Szczegółowa informacja o terminie wysyłki znajduje się przy PRODUKTACH, zaś termin dostawy uzależniony od wybranego sposobu podany jest na stronie http://dzieciaczek.pl/Wysylka-cterms-pol-14.html
 3. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 12.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 12.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.
 4. W przypadku PRODUKTÓW z działu „Zapowiedzi” termin realizacji zamówienia podawany jest przy określonym PRODUKCIE. W przypadku łącznego zamówienia PRODUKTÓW z działu „Zapowiedzi” i innych działów, termin realizacji zamówienia odpowiada późniejszemu terminowi realizacji z działu „Zapowiedzi”. Podczas składania zamówienia, KLIENT korzystając z funkcjonalności strony dzieciaczek.pl może podjąć decyzję o przyśpieszeniu terminu realizacji zamówienia dla PRODUKTÓW z innych działów niż „Zapowiedzi” i skorzystać z podstawowego terminu dostawy. W tym celu należy złożyć dwa oddzielne zamówienia - jedno zawierające podstawowe produkty, drugie zawierające produkty z działu „Zapowiedzi”.

§ 5. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór jest poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: korob@dzieciaczek.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo Handlowe "KOROB" Robert Kosiński, ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 Łódź z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 12. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY lub przekazać ją osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru w dowolnej placówce stacjonarnej SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Spis księgarni stacjonarnych SPRZEDAWCY jest dostępny tutaj http://dzieciaczek.pl/Wysylka-cterms-pol-14.html
 13. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy (i) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (ii) umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
§ 6. Reklamacje wad PRODUKTÓW
 1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.
 2. 2.W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576
 3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – np. laptop sprzedany bez ładowarki, choć powinna być w zestawie. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
               a) wymiany towaru na nowy;
               b) naprawy towar
               c) obniżenia ceny
               d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
5 Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem                następujących okoliczności:
              a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
              b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
              c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6.Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:

                a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY

                 albo

b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

7. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 17 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny

8. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

9.Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail korob@korob.pl

10.Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:

a) naprawy towaru,

b) wymiany towaru na nowy,

c) obniżenia ceny towaru,

to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna

11.Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres KOROB – Magazyn Al. Piłsudskiego 135 92-318 Łódź   Z DOPISKIEM "REKLAMACJA dzieciaczek.pl" albo złożyć reklamacje bezpośrednio w księgarni stacjonarnej SPRZEDAWCY, w której dokonano odbioru PRODUKT.

12.Koszty poniesione przez KLIENTA związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ.

§ 7. Komentarze i recenzje

 1. Na stronie księgarni internetowej dzieciaczek.pl istnieje możliwość umieszczania komentarzy i recenzji oraz słów kluczowych do PRODUKTÓW.
 2. Komentarze, recenzje i słowa kluczowe mogą być umieszczane wyłącznie przez osoby zarejestrowane i zalogowane na stronie www.dzieciaczek.pl.
 3. W treści komentarzy, recenzji i słów kluczowych nie można umieszczać treści niezgodnych z prawem. W przeciwnym razie zostaną usunięte przez SPRZEDAWCĘ.
 4. Za każdą umieszczoną recenzję, zaakceptowaną przez SPRZEDAWCĘ, KLIENT może otrzymać kod rabatowy na warunkach określonych w odrębnych regulaminach lub w e-mailu do KLIENTA przesłanym na adres podany przez KLIENTA podczas rejestracji.

§ 8. Dane osobowe

 1.  Administratorem danych osobowych Przedsiębiorstwo Handlowe "KOROB" Robert Kosiński, ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 Łódź, której nadano numer NIP: 728-115-87-06, numer REGON: 471620953.
  Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Robert Kosiński, z którym w można się kontaktować za pośrednictwem mail: info@korob.pl
  2. Zgodnie z art. 15-21 RODO, KLIENTOWI przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych
  1) prawo dostępu do swoich Danych Osobowych,
  2) prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
  3) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5) prawo do przenoszenia danych,
  6) prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
  7) prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  3. Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. KOROB rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.
  4. W ramach praw Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie dzieciaczek.pl, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.
  6. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.
  7. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej dzieciaczek.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter SPRZEDAWCY.
  8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej księgarni www.dzieciaczek.pl poświęconej polityce prywatności http://dzieciaczek.pl/Pomoc-chelp-pol-2.html .

 

§ 9. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.dzieciaczek.pl

 1. Strona internetowa www.dzieciaczek.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana Przedsiębiorstwo Handlowe "KOROB" Robert Kosiński, ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 Łódź, której nadano numer NIP: 728-115-87-06, numer REGON: 471620953 i zwaną dalej również „Administratorem”.
 2. Strona www służy nabywaniu przez KLIENTÓW towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.
 3. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.
 5. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.
 6. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.
 8. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
 9. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny dzieciaczek.pl przez Klienta, umożliwiających:

a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,

b) utrzymania sesji Klienta,

c) dostosowania witryny dzieciaczek.pl do potrzeb Klientów,

d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania księgarni internetowej,

e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny dzieciaczek.pl.

10.Witryna dzieciaczek.pl może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie`s, w celu oceny efektywności naszych reklam.

11.Księgarnia internetowa www.dzieciaczek.pl używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. KLIENT może w każdej chwilii samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookie`s znajduje się tutaj http://dzieciaczek.pl/Pomoc-chelp-pol-2.html .

12.Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: korob@korob.pl lub  listownie na adres Korob Przedsiebiorstwo Handlowe - Magazyn Al. Piłsudskiego 135h 92-318 Łódź.

13.Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

14.Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną , o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). KLIENT składa takie oświadczenie na adres korob@korob.pl. SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA. Realizacja zamówień PRODUKTÓW złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

§ 11. Zmiany regulaminu

 1. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej dzieciaczek.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu

 

 

Regulamin z dnia 25 maja 2018 r.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel